Tärpit uuden palve­lus­suh­teen alkuun

Verokortti

Mikäli hoidamme työnan­ta­jasi palkan­las­ken­nan, sinun verokort­tisi tiedot saadaan meille suoraan verot­ta­jalta (pois lukien Populus-palkka­jär­jes­tel­mää käyttä­vät Pohjois-Karja­lan kunnat ja yhtiöt). Voit lukea lisää aiheesta täältä.

Lue ohjeita luotta­muk­sel­li­sen ja/tai salassa pidet­tä­vän materi­aa­lin lähet­tä­mi­sestä Asiakas­pis­teen UKK-artik­ke­lista täältä. Löydät muista palkan­mak­suun liitty­vistä käytän­teistä lisätie­toa Asiakas­pis­teeltä täältä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?