Avainsana: Todistukset

  • Tarvit­sen palkka­to­dis­tuk­sen, mistä saan sen?

    Palkka­to­dis­tus on työnan­ta­jan antama kirjal­li­nen todiste saamis­tasi palkoista ja muista palkkaan liitty­vistä eristä. Muun muassa ammat­ti­lii­tot tarvit­se­vat ko. tietoja, kun käsit­te­le­vät ansiopäivärahahakemuksia.  Nykyi­sin työnan­ta­jat ja palve­lu­kes­kuk­set – kuten myös Meita – toimit­ta­vat nämä tiedot sähköi­sesti suoraan Tulore­kis­te­riin. Suurin osa ammat­ti­lii­toista saa siis haettua tarvit­se­mansa tiedot Tulore­kis­te­ristä, eivätkä siten tarvitse enää hakemuk­sien liitteeksi palkka­to­dis­tusta. Tulore­kis­teri ei […]

  • Mistä saan palvelu- ja työtodistuksen?

    Vain työnan­ta­jalla on mahdol­li­suus antaa työto­dis­tus mahdol­li­sine arvioin­tei­neen, joten käännyt­hän asiassa oman esihen­ki­lösi puoleen. Meitan palkan­las­kenta voi antaa ainoas­taan palve­lu­to­dis­tuk­sen, jossa näkyy työnan­ta­jan nimi, nimike sekä palve­lus­suh­teen kesto. Voit tilata palve­lu­to­dis­tuk­sen itsepal­ve­lu­por­taali Meitta­rin kautta tai asiakas­pal­ve­lus­tamme.